הרוב אשליות אם לא הכל!

רוב מה שרואים בחדשות הרוב אשליות! זאת אומרת לא היה ולא נברא!