הרב יקותיאל פיש - בעניין המלחמה! אולי כדי לברוח מרוסיה אמריקה וכל המקומות האלו עכשיו