הרב יואב אלון: מחריד הסיבה לתופעת המגנטיות בקרב אנשים