הרב אמנון יצחק שליט"א מסביר: איך מסתירים מגדולי ישראל את האמת