הרב אמנון יצחק שליט"א: למה לא מקשיבים? תנסו לשים מגנט!!