העולם הוא ככדור!

תוכנית טיסה אמיתית מחושבת עבור ארץ שהיא כמו כדור! ולא ארץ שטוחה!


עדות מטייס שהעולם בנוי בצורת כדור!


Credits

CREDIT: https://www.youtube.com/c/Wolfie6020

CREDIT: https://www.youtube.com/watch?v=KeFFLdyChWQ

232 צפיות