הלך לבר פתח את הבלוטוס וכל האנשים שהיו שם התחברו לטלפון שלו