הכל שקר אחד גדול! תשובה לכל הרבנים - הרב מנחם אדרי