הבירור הסופי חלק 5 - על הסף של הסוף - אבל לא להתייאש


בקשה:

אנא לומר תפילה חשובה זו בדף כאן:

(מומלץ לנשים לומר לפני הדלקת נרות שבת!)

https://www.galitdorit.com/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%A6%D7%9C-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D