האם העולם עגול או שטוח? כמו צורת כיפה או כמו בצל עם הרבה גלדים?