האם אדם בוחר את הפרצוף והגוף שלו לפני שהוא יורד לעולם הזה? או שזה מקרה?

לפני שנשמה יורדת לעולם הזה לוקחים אותה "לחדר התחפושות" ואומרים לה תבחרי לבוש לנשמה שלך!

בס"ד