האדמו״ר מסאסוב מסביר על מה שקורההאדמו״ר מסאסוב אומר בסרטון:

"כמה רוצחים אומרים לכם עכשיו לקחת את הזריקה. איך נדע שהיא טובה? כשיגמרו הנפגעים?

אני קורא לאנשים שישמרו על חייהם. שימרו על חייכם ואל תעשו זאת, כי יכולים לצאת מזה דברים מאוד מרים.

היום לחיים של בני האדם אין כל ערך. פתאום עכשיו זריקה שיצאה מרוצחים גרמנים ורוצחים אמריקנים היא שתציל את העולם? יותר טוב שנתפלל לקדוש ברוך הוא שיצילנו!"