אמר הינוקא מסטולין: "יש קבלה בידנו שפריז לונדון וניו יורק ימחקו!" (שלא יהיה)