איפה ניתן לראות את הסמל של הנחש הכי הרבה? תשובה: בעולם הרפואה!

למה סמל של הרפואה הוא הנחש? הרי הנחש הוא הסמל של הס"מ!כל מה שהוא סינתטי קשור לנחש. לס"מ! כמעט וכל הסמלים של החברות שלהם שקשורים לרפואה רואים את סמל הנחש בלוגו שלהם!

הנחש זה הסמל של הס"מ!!!


איגוד הסרטן האמריקאי
ארגון הבריאות העולמי


איגוד הרפואה האמריקאי


איגוד וטרינריה רפואית אמריקאיתארגון מרכז לבקרת מחלות ומניעה CDC

וכן על זה הדרך...