אוי לנו! בשמים יש היכל "הזכות" שדן את כל העולם כולו– גלית דורית

בס"ד260 צפיות