אדם ששוכב עם נידה - טומאה רוחנית קופצת עליו ובגלל זה הוא לא רואה את האמת ( לא לילדים)