עצומה! petición ходатайство  pétition دادخواست petizione

פרויקט השבת העולמי

Worldwide Shabbat Project