שיעורים ועדכונים

*הערה: לנוכח המצב כרגע השיעורי תורה של
גלית דורית רק לנשים בקבוצה שלה בלבד ודרך האתר והאינטרנט